Ruta segura

Ruta segura per a escolars en Patraix i Tres Forques.   Breve documental sobre el Camino escolar que acompaña a la guía: Camino escolar, pasos hacia la autonomía infantil. PEDIBUS, Camino Escolar experiencia piloto. Experiencia piloto realizada durante el curso 2012 – 2013