Ruta segura per a escolars en Patraix i Tres Forques.

 

Breve documental sobre el Camino escolar que acompaña a la guía: Camino escolar, pasos hacia la autonomía infantil.


PEDIBUS, Camino Escolar experiencia piloto.

Experiencia piloto realizada durante el curso 2012 – 2013 en los colegios CEIP Sainz de Varanda y CEIP La Jota, de Zaragoza.


 

RUTA SEGURA, Colecamins.

 

Els voluntaris de l’AMPA que acudeixen a la reunions d’Educació 3F l’últim dimecres de mes ens han fet arribar a l’AMPA López Rosat diverses iniciatives molt interessants entre les quals destaca la d’elaborar Rutes Segures perquè els xiquets puguen acudir sols al col·legi.
Des del nostre AMPA hem impulsat aquesta proposta que ens sembla apassionant, doncs és una oportunitat perquè els nostres fills puguen acudir al col·legi amb autonomia.
Anem a anar aportant informació al blog de l’AMPA o fins i tot al facebook, sobre aquest tema. No obstant açò si preciseu d’algun aclariment, o si desitgeu fer aportacions o participar en aquesta iniciativa ens ho podeu comunicar a la COMISSIÓ INTERAMPA composta per Encarna, Juan, Carlos, Xesco i Vera.

 

Colecamins. En què consisteix una Ruta Segura?

Per a la nostra ruta segura, que hem nomenat com Colecamins, es partirà de la ja existent en Torrefiel.
El primer serà millorar els punts de l’itinerari que poden ser perillosos per a la circulació dels xiquets (interseccions sense visibilitat, obstacles en els voreres, voreres estretes, punts d’indisciplina viària….).
Els Colecamins es marcaren amb senyals tant en el terra, com a verticals que ajuden als xicotets a seguir la ruta fins a a el col·legi.
En les hores punta es repartiran voluntaris i agents de la Policia local en punts estratègics.
La Policia triarà alguns comerços situats en la ruta que estaran marcats amb un logo distintiu on els xiquets podran demanar ajuda en cas de qualsevol incidència. En tots els casos, els comerciants han signat una declaració en la qual es comprometen a ajudar, així com a indicar les seues dades personals, que han sigut lliurats a la Policia Local.

RUTA SEGURA, Colecamins.

 

Los voluntarios de la AMPA que acuden a la reuniones de Educación 3F el último miércoles de mes nos han hecho llegar a la AMPA López Rosat varias iniciativas muy interesantes entre las que destaca la de elaborar Rutas Seguras para que los niños puedan acudir solos al cole.
Desde nuestra AMPA hemos impulsado esta propuesta que nos parece apasionante, pues es una oportunidad para que nuestros hijos puedan acudir al cole con autonomía.
Vamos a ir aportando información al blog de la AMPA o incluso al facebook, sobre este tema. No obstante si precisáis de alguna aclaración, o si deseáis hacer aportaciones o participar en esta iniciativa nos lo podéis comunicar a la COMISIÓN INTERAMPA compuesta por Encarna, Juan, Carlos, Xesco y Vera.

 

Colecamins. ¿En qué consiste una Ruta Segura?

Para nuestra ruta segura, que hemos nombrado como Colecamins, se partirá de la ya existente en Torrefiel.
Lo primero será mejorar los puntos del itinerario que pueden ser peligrosos para la circulación de los niños (intersecciones sin visibilidad, obstáculos en les aceras, aceras estrechas, puntos de indisciplina viaria….).
Los Colecamins se marcaran con señales tanto en el suelo, como verticales que ayuden a los pequeños a seguir la ruta hasta al colegio.
En las horas punta se repartirán voluntarios y agentes de la Policía local en puntos estratégicos.
La Policía elegirá algunos comercios situados en puntos estratégicos en la ruta que estarán marcados con un logo distintivo donde los niños podrán pedir ayuda en caso de cualquier incidencia. En todos los casos, los empresarios han firmado una declaración en la que se comprometen a ayudar, así como a indicar sus datos personales, que han sido entregados a la Policía Local. 


Ruta segura 01

 Descargate o lee una guía completísima  sobre el camino escolar.

Ruta segura
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone