Extrescolares


 

Setmana d’informació als pares sobre les activitats extraescolars.

 

Una de les inquietuds de la nova AMPA, des de la seua arribada, ha sigut la de millorar el servei d’activitats extraescolars. Per a açò, veient-ho clar des d’un principi, es va crear una comissió d’extraescolars que treballara i vetlara pel compliment de “uns” objectius, especialitzant-se en aqueix tipus d’activitats. Un d’aqueixos objectius que ens sembla importantíssim és fomentar la comunicació entre pares i empreses d’activitats extraescolars. I per a açò, enguany, us proposem uns dies en els quals els propis professors o les empreses vindran per a parlar-vos de les seues classes.

El calendari perquè vingueu a conèixer-los i dialogar és el següent:

Divendres 22 de maig:

16:00 Allegretto ens parlarà de les noves classes de música.
16:00 Handbol.

Dilluns 25 de maig:

15:30 Cambridge.
16:00 Escacs.

Dimecres 27 de maig:

16:00 Forcuin que donarà Matemàtiques divertides i Robòtica.

Dijous 28 de maig:

16:00 Docendo parlarà de les seues noves activitats: ceràmica, escola de circ, aerodance…

Divendres 29 de maig:

16:00 Clara la profe d’Art, us explicarà els seus plans per a l’any que ve.

 

Si tens alguna, pregunta, dubte, o demanda d’informació, serà el millor moment per a informar-te. Així que esperem que vingueu.

Semana de información a los padres sobre las actividades extraescolares.

 

Una de las inquietudes de la nueva AMPA, desde su llegada, ha sido la de mejorar el servicio de actividades extraescolares. Para ello, viéndolo claro desde un principio, se creó una comisión de extraescolares que trabajara y velara por el cumplimiento de “unos” objetivos, especializándose en ese tipo de actividades. Uno de esos objetivos que nos parece importantísimo es fomentar la comunicación entre padres y empresas de actividades extraescolares. Y para ello, este año, os proponemos unos días en los que los propios profesores o las empresas vendrán para hablaros de sus clases.

El calendario para que vengáis a conocerlos y dialogar es el siguiente:

Viernes 22 de mayo:

 16:00 Allegretto nos hablará de las nuevas clases de música.

16:00 Balonmano.

Lunes 25 de mayo:

15:30 Cambridge.

16:00 Ajedrez.

Miércoles 27 de mayo:

 16:00 Forcuin que dará Matemáticas divertidas y Robótica.

Jueves 28 de mayo:

16:00 Docendo hablará de sus nuevas actividades: cerámica, escuela de circo, aerodance…

Viernes 29 de mayo:

 16:00 Clara la profe de Arte, os contará sus planes para el año que viene.

 

Si tienes alguna, pregunta, duda, o demanda de información, será el mejor momento para informarte. Así que esperamos que vengáis.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone
Setmana d’informació als pares sobre les activitats extraescolars del 22 al 29 de maig.