BANC DE LLIBRES

 

Des del BANC DE LLIBRES s’informa:

L’entrega dels llibres de text dels curs tercer i cinquè al Banc de llibres, tindrà lloc el DIVENDRES 19 DE JUNY als següents horaris:

9:00-9:30h 13:00-13:30h 15:00-15:30h.16:00-16:30.

A les finestres de la sala de professors.

La distribució dels llibres de text per als actuals curs segon i quart, es farà el DILLUNS 22 DE JUNY, als següents horaris:

9:00-9:30h 13:00-13:30h 15:00-15:30h. 16:00-16:30.

Serà a les finestres de la sala de professors.

EL DIVENDRES PER LA VESPRADA, UNA VEGADA ESTIGUEN FETS ELS LOTES DELS LLIBRES, EL PORTAVEU DE LES CLASSES QUE TINGUEN QUE ARREPLEGAR-LOS, INFORMARÀ VÍA WASAP AL SEU GRUP, DEL PREU.
MOLTES GRÀCIES.

Desde el BANCO DE LIBROS se informa:

La entrega de los libros de texto de los cursos de tercero y quinto al Banco de libros, tendrá lugar el VIERNES 19 de JUNIO en los siguientes horarios:

9:00-9:30h 13:00-13:30h 15:00-15:30h 16:00-16:30h.

Será en las ventanas de la sala de profesores.

La distribución de los libros de texto para los actuales cursos segundo y cuarto, tendrá lugar el LUNES 22 de JUNIO, en los siguientes horarios:

9:00-9:30h 13:00-13:30h 15:00-15:30h 16:00-16:30h.

Será en las ventanas de la sala de profesores.

EL VIERNES, UNA VEZ ELABORADOS LOS LOTES, LOS PORTAVOCES DE LOS CURSOS QUE TENGAN QUE RECOGER LIBROS INFORMARAN, VÍA WASAP A SUS GRUPOS, DEL PRECIO.
MUCHAS GRACIAS.

Banc de llibres informa.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone