MATEMÀGIQUES: ARITMÈTICA I GEOMETRIA DEL LLIBRE


aaa

 

La Comissió de Biblioteca continua treballant diàriament per a aconseguir posar en marxa una biblioteca escolar per a tots. Un espai de consulta, de préstec de llibres i de treball. T’imagines poder tindre un lloc on allargar-te després del cole per a poder fer els deures amb altres companys i amb mares i pares que ajuden en les tasques? En diversos àmbits del nostre col·legi estem reflexionant sobre la importància de comptar amb una ajuda eficaç a l’hora de fer les tasques escolars, especialment per a aquells alumnes de famílies nouvingudes o amb pares que treballen o que encara no coneixen bé l’idioma (tant el castellà com el valencià). Disposar en el nostre col·legi d’un lloccom la Biblioteca Tutoritzada contribuiria molt a esta tasca.

 

T’agradaria? Necessitem completar un grup de voluntaris que vullguen  participar dedicant una estona a partir de les 16:30 h. per a ajudar a fer deures. Prou pares i mares ja s’han apuntat per a col·laborar, però fem una nova crida perquè la Biblioteca Tutoritzada amb voluntaris puga obrir les seues portes. Posa’t en contacte amb la Comissió de Biblioteca, pregunta en l’AMPA. Ja quasiho tenim, falta la teua ajuda. Perquè l’espai, la Biblioteca, pràcticament ja està!

 

Com ja saps, un grup de mares i pares del cole, a buits i amb moltíssimes ganes, està construint eixe espai. I entre l’arreglament d’estanteries, la neteja i reparació d’exemplars danyats i l’inventariat i catalogació de molts llibres, han fet DIVERSOS CURIOSOS DESCOBRIMENTS que volen compartir (punxa) ací.

La Comisión de Biblioteca sigue trabajando a diario para lograr poner en marcha una bibliote caescolar para todos. Un espacio de consulta, de préstamo de libros y de trabajo. ¿Te imaginas poder tener un lugar donde alargarte después del cole para poder hacer los deberes con otros compañeros y con madres y padres que ayuden en las tareas? En diversos ámbitos de nuestro colegio estamos reflexionando sobre la importancia de contar con una ayuda eficaz a la hora de hacer las tareas escolares, especialmente para aquellos alumnos de familias recién llegadas o con padres que trabajan o que todavía no conocen bien el idioma (tanto el castellano como el valenciano). Disponer en nuestro colegio de un lugar como la Biblioteca Tutorizada contribuiría mucho a esta tarea.

 

¿Te gustaría? Necesitamos completar un grupo de voluntarios que quieran participar dedicando un rato a partir de las 16:30 h para ayudar a hacer deberes. Bastantes padres y madres ya se han apuntado para colaborar, pero hacemos un nuevo llamamiento para que la Biblioteca Tutorizada con voluntarios pueda abrir sus puertas. Ponte en contacto con la Comisión de Biblioteca, pregunta en el AMPA. Ya casi lo tenemos, falta tu ayuda. ¡Porque el espacio, la Biblioteca, prácticamente ya está!

 

Como ya sabes, un grupo de madres y padres del cole, a huecos y con muchísimas ganas, está construyendo ese espacio. Y entre el arreglo de estanterías, la limpieza y reparación de ejemplares dañados y el inventariado y catalogación de muchos libros, han hecho VARIOS CURIOSOS DESCUBRIMIENTOS que quieren compartir (pincha) aquí.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone