Invertir la quota de l’AMPA (22 euros per familia) en activitats com ara:

1- Activitats extraescolars com a formació complementària.

2.- Treballar per la conciliació de la vida laboral i escolar de les families: Escola de Nadal, Pasqua i Estiu, gestió del canvi de roba per als xiquets i xiquetes més xicotets,…

3.- Gestió del fons solidari, recolzant a les famílies que necessiten una protecció especial.

A més, al llarg de l’any col·laborem en campanyes puntuals amb diferents entitats com ara el Banc d’Aliments de València, associacions de veïns,…

4.- Recolçament de les activitats organitzades per l’escola: Nadal, Carnestoltes, Falles,…

5.- Organtizació de fires i events com la Fira del Joguet, Fira del Llibre, Festa final de curs, festa de graduació de sisè,… així com l’organització de diverses xerrades de temàtica d’interès per als pares i mares (TDH, Bullying, Seguretat a Internet) , gestió de l’escola de pares de l’Ajuntament de València,…

6.- Enllaç entre la comunitat de pares i mares i el centre, informant de novetats i questions d’interés, obrint vies de comunicació com la gestió de la pàgina web.

Creació, redacció i gestió del bulletí trimestral de l‘AMPA en què s’informarà de les activitats que s’han efectuat i les que s’efectuaran i servirà d’eina per a la difusió d’articles d’interès de l’escola: cartes l’AMPA, agenda cultural,..

7- Participa en activitats culturals fora del centre com ara Les Trobades, i les reunions Interampes

En definitiva, és un instrument de mediació per a la comunitat, un sistema de treball en equip per aconseguir entre tots els agents educatius una escola millor per als nostres fills i filles.

Invertir la cuota de la AMPA (22 euros por familia) en actividades como:

1- Actividades extraescolares como formación complementaria.

2- Trabajar para la conciliación de la vida laboral y escolar de las familias: Escuela de Navidad, pascua, verano, gestión del cambio de ropa para los más pequeños, etc…

3- Gestión del fondo solidario, apoyando a las familias que necesitan una protección especial.

A lo largo del año colaboramos en campañas puntuales con diferentes entidades como el Banco de alimentos de Valencia, asociaciones de vecinos, etc…

4- Apoyo de las actividades organizadas por la escuela: Navidad, Carnavales, Fallas, etc…

5- Organización de ferias y eventos como la feria del juguete, feria del libro, Fiesta final de curso, fiesta de graduación de sexto,… así como la organización o gestión  de diferentes cursos o charlas temáticas de interés para madres padres y educadores: TDH, Bullying, seguridad en Internet, gestión de la escuela de padres del Ayuntamiento de Valencia.

6- Somos el enlace natural entre la comunidad de madres y padres y el centro, informando de novedades y cuestiones de interés a unos y a otros, abriendo nuevas vías de comunicación como ésta página web.

Realizaremos un boletín trimestral en el que informaremos de las actividades que se han realizado y las que deseamos realizar, sirviendo de herramienta para la difusión de artículos de interés sobre la escuela, documentación de la AMPA, agenda cultural, etc…

7- Participamos en actividades culturales fuera del centro como las Trobades, y las reuniones interampas.

En definitiva, es un instrumento de mediación para la comunidad, un sistema de trabajo en equipo para conseguir entre todos los agentes educativos una escuela mejor para nuestros hijos e hijas.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone