PROJECTE CURS 2014-2015.

 

Comencem un nou curs escolar i l’equip de mares i pares que formaven la Junta Directiva del AMPA, després de diversos anys de treball, tot i que volen continuar treballant en el AMPA, decideixen no fer-ho des de la primera línia, la qual cosa motiva que un grup de mares i pares decidim fer el pas i presentar una candidatura per conformar un AMPA:

1.- INTEGRADOR, on totes les mares i pares se sentin representats.
2.- PARTICIPATIU, dotant d’una àmplia participació de mares i pares. Comptarem amb tots aquells que vulguin proposar activitats i estiguin disposats a portar-les a la pràctica.
3.-COMUNICATIU, a través de la creació de nous canals de comunicació on les mares i pares estiguin permanentment informats del funcionament del AMPA, i del Col·legi.
3.- Amb una COL·LABORACIÓ constant i diària amb l’Equip Directiu del Col·legi i amb el Consell Escolar.
4.- On l’EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT siga la prioritat.
5.- INNOVADOR, a través de la creació de comissions de treball que coordinades per la Junta Directiva facin més eficaç les funcions desenvolupades per l’associació, les activitats, la qual cosa facilitaria la participació de les mares i pares per àrees que més li interessin o que per les seves experiències laborals li siguin més còmodes de dur a terme, a més de no sobrecarregar de treball a els qui decideixin participar en aquest projecte.

I SOBRETOT IL·LUSIONANT!, on caben tots aquells que puguin aportar idees, treball, coordinació, compromís per millorar la qualitat educativa, social i cultural dels nostres fills i filles durant la seua permanència al centre, i on el AMPA ofereixi serveis i activitats complementàries dins i fora del centre escolar para EDUCAR A NENS FELIÇOS!

En definitiva, volem explicar amb tu per participar en aquest NOU AMPA.

PROYECTO CURSO 2014-2015.

 

Empezamos un nuevo curso escolar y el equipo de madres y padres que formaban la Junta Directiva del AMPA, tras varios años de trabajo, aun cuando quieren continuar trabajando en el AMPA, deciden no hacerlo desde la primera línea, lo que motiva que un grupo de madres y padres decidamos dar el paso y presentar una candidatura para conformar un AMPA:

1.- INTEGRADOR, donde todas las madres y padres se sientan representados.
2.- PARTICIPATIVO, dotando de una amplia participación de madres y padres. Contaremos con todos aquellos que quieran proponer actividades y estén dispuestos a llevarlas a la práctica.
3.-COMUNICATIVO, a través de la creación de nuevos canales de comunicación donde las madres y padres estén permanentemente informados del funcionamiento del AMPA, y del Colegio.
3.- Con una COLABORACIÓN constante y diaria con el Equipo Directivo del Colegio y con el Consejo Escolar.
4.- Donde la EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD sea la prioridad.
5.- INNOVADOR, a través de la creación de comisiones de trabajo que coordinadas por la Junta Directiva hagan más eficaz las funciones desarrolladas por la asociación, las actividades, lo que facilitaría la participación de las madres y padres por áreas que más le interesen o que por sus experiencias laborales le sean más cómodas de llevar a cabo, además de no sobrecargar de trabajo a quienes decidan participar en este proyecto.

¡Y SOBRE TODO ILUSIONANTE!, donde caben todos aquellos que puedan aportar ideas, trabajo, coordinación, compromiso por mejorar la calidad educativa, social y cultural de nuestros hijos durante su permanencia en el centro, y donde el AMPA ofrezca servicios y actividades complementarias dentro y fuera del centro escolar para ¡EDUCAR A NIÑOS FELICES!

En definitiva, queremos contar contigo para participar en este NUEVO AMPA.

 

Sargantina lr04

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone